Ευκολή εύρεση πληροφοριών για τους ταχυδρομικούς κώδικες της Ελλάδας

Βρείτε τους ΤΚ εντός της ακτίνας που ορίζετε, απο τον ΤΚ που σας ενδιαφέρει και όχι μόνο
Σχετικά με την υπηρεσία

Πληροφορίες

Η υπηρεσία που προσφέρει το GeoCode GR είναι ενα πλήρες RESTful API για τους ταχυδρομικούς κώδικες της Ελλάδας.

Πλήρης βάση δεδομένων

Όλοι οι ταχυδρομικοί κώδικές της Ελλάδας, ενημερωμένοι με αναλυτικές πληροφορίες.
Καθημερινός έλεγχος και συγχρονισμός δεδομένων.

GeoJSON πληροφορίες

GeoJSON
Ακριβείς τοποθεσίες σε μορφή GeoJSON διευκολύνοντας την ενσωμάτωση σε frontend βιβλιοθήκες.

Εύρεση πλησιέστερων ΤΚ

Βρείτε όλους τους ταχυδρομικούς κώδικες εντός της ακτίνας που ορίζετε (σε χιλιόμετρα), απο τον ταχυδρομικό κώδικα που σας ενδιαφέρει.
Χρήση εντός της εφαρμογής σας

Οδηγίες / Παραδείγματα

Παραδείγματα χρήσης της υπηρεσίας στις γλώσσες προγραμματισμού Python, PHP, C#, Go, Java, NodeJS. 

Αναλυτικότερη περιγραφή του API θα βρείτε εδώ,
εφόσον έχετε δημιουργήσει πρώτα εναν λογαριασμό.

Python
PHP
C#
Go
Java
NodeJS

Αφού ορίσετε στην μεταβλητή API_KEY το κλειδί API που λαμβάνετε με την εγγραφή σας στην εφαρμογή.

import requests

API_KEY = ""
	
URL = "https://app.geocode.gr/api/postal_codes/"
	
headers = {
  'content-type': "application/json",
  'Authorization': f'Token {API_KEY}',
}

response = requests.get(URL, headers=headers)

print(response.json())

Παράδειγμα για την εύρεση όλων των ΤΚ σε απόσταση 50 (μεταβλητή RADIUS) χιλιομέτρων απο τον ΤΚ 68100.

import requests

API_KEY = ""

POST_CODE = "68100"
RADIUS = 50

URL = f'https://app.geocode.gr/api/postal_codes/{POST_CODE}/?radius={RADIUS}'

headers = {
  'content-type': "application/json",
  'Authorization': f'Token {API_KEY}',
}

response = requests.get(URL, headers=headers)

print(response.json())

Αφού ορίσετε στην μεταβλητή API_KEY το κλειδί API που λαμβάνετε με την εγγραφή σας στην εφαρμογή.

$API_KEY = "";
	
$URL = "https://app.geocode.gr/api/postal_codes/";
	
setUrl($URL);
$request->setMethod(HTTP_METH_GET);

$request->setHeaders(array(
'content-type' => 'application/json',
'Authorization' => "Token $API_KEY"
));

try {
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
} catch (HttpException $ex) {
  echo $ex;
}

Παράδειγμα για την εύρεση όλων των ΤΚ σε απόσταση 50 (μεταβλητή RADIUS) χιλιομέτρων απο τον ΤΚ 68100.

$API_KEY = "";

$POST_CODE = "68100";
$RADIUS = 50;
	
$URL = "https://app.geocode.gr/api/postal_codes/$POST_CODE/?radius=$RADIUS";
	
setUrl($URL);
$request->setMethod(HTTP_METH_GET);

$request->setHeaders(array(
'content-type' => 'application/json',
'Authorization' => "Token $API_KEY"
));

try {
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
} catch (HttpException $ex) {
  echo $ex;
}

Αφού ορίσετε στην μεταβλητή API_KEY το κλειδί API που λαμβάνετε με την εγγραφή σας στην εφαρμογή.

var API_KEY = "";

var URL = "https://app.geocode.gr/api/postal_codes/";

var client = new RestClient(URL);
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("content-type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", $"Token {API_KEY}");
IRestResponse response = client.Execute(request);

Παράδειγμα για την εύρεση όλων των ΤΚ σε απόσταση 50 (μεταβλητή RADIUS) χιλιομέτρων απο τον ΤΚ 68100.

var API_KEY = "";

var POST_CODE = "68100"
var RADIUS = 50

var URL = $"https://app.geocode.gr/api/postal_codes/{POST_CODE}/?radius={RADIUS}";

var client = new RestClient(URL);
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("content-type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", $"Token {API_KEY}");
IRestResponse response = client.Execute(request);

Αφού ορίσετε στην μεταβλητή API_KEY το κλειδί API που λαμβάνετε με την εγγραφή σας στην εφαρμογή.

package main

import (
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "log"
  "net/http"
  "os"
)

func main() {
	API_KEY := ""

	URL := "https://app.geocode.gr/api/postal_codes/"

	client := &http.Client{}
	token_header := fmt.Sprintf("Token %s", API_KEY)

	req, err := http.NewRequest("GET", URL, nil)
	if err != nil {
		fmt.Print(err.Error())
		os.Exit(1)
	}

	req.Header.Add("content-type", "application/json")
	req.Header.Add("Authorization", token_header)
	resp, err := client.Do(req)
	if err != nil {
		fmt.Print(err.Error())
		os.Exit(1)
	}

	responseData, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}
	fmt.Println(string(responseData))
}

Παράδειγμα για την εύρεση όλων των ΤΚ σε απόσταση 50 (μεταβλητή RADIUS) χιλιομέτρων απο τον ΤΚ 68100.

package main

import (
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "log"
  "net/http"
  "os"
)

func main() {
	API_KEY := ""

	POST_CODE := "68100"
	RADIUS := 50

	URL := fmt.Sprintf("https://app.geocode.gr/api/postal_codes/%s/?radius=%d", POST_CODE, RADIUS)


	client := &http.Client{}
	token_header := fmt.Sprintf("Token %s", API_KEY)

	req, err := http.NewRequest("GET", URL, nil)
	if err != nil {
		fmt.Print(err.Error())
		os.Exit(1)
	}
	
	req.Header.Add("content-type", "application/json")
	req.Header.Add("Authorization", token_header)
	resp, err := client.Do(req)
	if err != nil {
		fmt.Print(err.Error())
		os.Exit(1)
	}

	responseData, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}
	fmt.Println(string(responseData))
}

Αφού ορίσετε στην μεταβλητή API_KEY το κλειδί API που λαμβάνετε με την εγγραφή σας στην εφαρμογή.

String API_KEY = "";

String URL = "https://app.geocode.gr/api/postal_codes/";

HttpResponse response = Unirest.get(URL)
.header("content-type", "application/json")
.header("Authorization", "Token " + API_KEY)
.asString();
          

Παράδειγμα για την εύρεση όλων των ΤΚ σε απόσταση 50 (μεταβλητή RADIUS) χιλιομέτρων απο τον ΤΚ 68100.

String API_KEY = "";

String POST_CODE = "68100";
String RADIUS = 50;
	
String URL = "https://app.geocode.gr/api/postal_codes/" + POST_CODE + "/?radius=" + RADIUS;

HttpResponse response = Unirest.get(URL)
.header("content-type", "application/json")
.header("Authorization", "Token " + API_KEY)
.asString();
          

Αφού ορίσετε στην μεταβλητή API_KEY το κλειδί API που λαμβάνετε με την εγγραφή σας στην εφαρμογή.

var request = require("request");

let API_KEY = "";
	
let URL = "https://app.geocode.gr/api/postal_codes/";

var options = {
  method: 'GET',
  url: URL,
  headers: 
  {  'content-type': 'application/json',
    'Authorization': `Token ${API_KEY}` 
  } 
};

request(options, function (error, response, body) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(body);
});

Παράδειγμα για την εύρεση όλων των ΤΚ σε απόσταση 50 (μεταβλητή RADIUS) χιλιομέτρων απο τον ΤΚ 68100.

var request = require("request");

let API_KEY = "";

let POST_CODE = "68100";
let RADIUS = 50;

let URL = `https://app.geocode.gr/api/postal_codes/${POST_CODE}/?radius=${RADIUS}`;

var options = {
  method: 'GET',
  url: URL,
  headers: 
  {  'content-type': 'application/json',
    'Authorization': `Token ${API_KEY}` 
  } 
};

request(options, function (error, response, body) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(body);
});
Παροχές ανά πακέτο

Τιμές

Ξεκινήστε εντελώς δωρεάν χωρίς να χρειστεί να προσθέσετε κάρτα, με 5 κλήσεις/ημέρα επ' αόριστον!

Δωρεάν

0€

GeoCode Unlimited

5€/μήνα
Όριο κλήσεων: 5/ημέρα
×
Απεριόριστη χρήση API
×
Απεριόριστες ταυτόχρονες κλήσεις στο API
×
Εύρεση πλησιέστερων ΤΚ σε συγκεκριμένη ακτίνα χιλιομέτρων
GeoJSON API
Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία

Επικοινωνία

Επικονωνήστε μαζί μας ακόμη και για να ζητήσετε επιπλέον επιθυμητές λειτουργίες που θα θέλατε να προστεθούν στην υπηρεσία μας!

  info@geocode.grΕπικοινωνήστε μαζί μας

  Developed by WebSKG.

  databasestarmaprocketmagnifier